Disclaimer 


Aan de inhoud van deze site wordt de grootst mogelijke zorg besteed.
De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk gehouden.
Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist/actueel is.

Er wordt naar gestreefd de beschikbare informatie, documenten en gegevens op de site optimaal correct weer te geven.
Melding van eventuele onjuistheden, wordt zeer op prijs gesteld.

Er wordt niet ingestaan voor de juistheid/volledigheid van de op/via deze site beschikbare informatie, documenten en/of gegevens, in het bijzonder waar deze door anderen zijn verstrekt.

Er wordt geen verantwoordelijkheid gedragen voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen, welke via koppelingen/links of enige andere methode via deze site toegankelijk zijn.

Houdt u er rekening mee, dat de snelheid en het functioneren van de via deze site beschikbare mogelijkheden, mede afhankelijk zijn van de apparatuur en software waarmee u verbinding legt en van de provider via welke u dat doet.